PHÂN BÓN VI LƯỢNG EUROROOT

Mã sản phẩm VL1
Giá liên hệ

Phân giúp trái cây bóng mượt và đẹp mắt

Sử dụng cho
Các loại trái cây
Xuất xứ
Nguồn nguyên liệu xuất xứ 100% ngoại nhập dạng chelate, được hấp thu hoàn toàn
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Hữu cơ                           4,5

Zn                                  140ppm

Mn                                 130pm

B                                   2000ppm

Cu                                 140ppm

FE                                 130ppm

CÔNG DỤNG

Bóng lá, mướt lá

Xanh lá, dày lá

Tẩy da lu, da cám

Bóng trái, đẹp trái

To trái, phì trái

Hạn chế nứt, thối trái

Chắc ruột, nặng ký

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phân giúp lớn trái MẬN
To trái - chống nứt trái
Phân giúp trái cây bóng mượt và đẹp mắt