Sứ mệnh

Sứ mệnh của Âu Việt xác định mục đích hướng đến nền tảng vững chắc cả về chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của đối tác về sản phẩm của Âu Việt.


 

Với mục tiêu đầu tư, gia công và cung ứng các sản phẩm góp phần giúp ngành phân bón Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Âu Việt xác định phát triển luôn gắn liền với sự cải tiến, sáng tạo, đồng hành cùng lớn mạnh, và chia sẻ lợi ích gắn liền với trách nhiệm của Âu Việt đối với các đối tác nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. Bên cạnh đó, Âu Việt luôn mang đến sự tin tưởng, an tâm cho đối tác và nhân viên.

Cùng với những lý do ra đời và phát triển công ty Âu Việt, bản tuyên bố về Sứ Mệnh chính là ý nghĩa tồn tại của Âu Việt để hướng đến sự vững mạnh cả về chất và lượng trong từng sản phẩm.