Chiến lược

Chiến lược kinh doanh của Âu Việt dựa trên một quá trình lao động và làm việc miệt mài của lãnh đạo cũng như toàn bộ CBCNV để tạo ra những giá trị cốt lõi mà Âu Việt mang đến cho Xã Hội và đạt được những mục tiêu dài hạn Âu Việt đã đặt ra. 

 
Công ty Cổ Phần Phân Bón Quốc Tế Âu Việt hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững, không ngừng thay đổi để mang lại cho các nhà phân phối cũng như đối tác những sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý. Chúng tôi những cá nhân với nhiệt huyết trên từng sản phẩm mang tên Phân Bón Âu Việt, luôn không ngừng nổ lực phát triền ngành nghề của công ty không chỉ trong nước mà còn mong muốn tiến xa hơn trên thị trường quốc tế.
Âu Việt hoạt động dựa trên phương châm chất lượng là phục vụ cùng với  bốn mục tiêu cụ thể:
  Luôn khao khát phát triển và khao khát vươn đến vị trí hàng đầu trong ngành phân bón tại thị trường Việt Nam.
  Luôn hoàn hiện sự tích hợp trong quy tình kinh doanh, cởi mở, trung thực và hết mình, đặt lợi ích đối tác lên hàng đầu.
  Luôn tìm cách giảm chi phí và gia tăng sự hài lòng của các đối tác.
  Luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao nhất, giá thành thích hợp nhất. 
 

Âu Việt với quan điểm mục tiêu là đưa doanh nghiệp vào vị thế tốt nhất trên thị trường trong nước và quốc tế. Hơn thế nữa chúng tôi muốn tối đa hóa những giá trị dài hạn của Công ty Cổ Phần Phân Bón Quốc Tế Âu Việt để chiếm ưu thế trong ngành phân bón nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường và đảm bảo lợi ích cho tất cả đối tác.