Tầm nhìn

Tầm nhìn được xác định là cả một quá trình Âu Việt xây đựng để hướng đến tương lai. Là sự phát triển vượt ra khỏi một khu vực và trở thành một công ty trên phạm vi quốc gia. 
 
 
Bằng khát vọng và ý chí quyết tâm cùng với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo của một đội ngũ vững mạnh và tầm nhìn xa chiến lược của nhà lãnh đạo, Âu Việt phấn đấu trong tương lai sẽ vươn mình phát triển thành công ty toàn cầu có vị thế dẫn đầu kể cả về chất lượng lẫn uy tín trong ngành phân bón, thể hiện tầm vóc trí tuệ người Việt Nam.
 
Tầm nhìn là cả một quá trình xác định con đường đi dài hạn cho Âu Việt chứ không phải đơn giản là một kết quả. Đối với Âu Việt tầm nhìn chính là những định hướng đổi mới tương lai và được cải tiến liên tục để phù hợp với sự phát triển của xã hội và xu hướng toàn cầu nhằm mang đến cho đối tác và khách hàng những sản phẩm - dịch vụ chất lượng.